Oferta

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

– prowadzenie ksiąg handlowych
– prowadzenie książki przychodów i rozchodów
– prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
– ewidencje VAT dla rolników
– kadry i płace
– pomoc przy otwarciu, zawieszeniu, likwidacji działalności
– reprezentacja przed organami administracji państwowej
– sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych PIT, CIT, VAT