W naszym Biurze Rachunkowym posiadamy Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów o nr 26647/2008 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Przez cały okres prowadzenia działalności jesteśmy objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (zarówno obowiązkowym jak i dobrowolnym) które zapewnia bezpieczeństwo świadczonych usług.